سیاست‌های جدید Resello و شرح موضوع

به تازگی Resello  (یک مرکز ثبت دامنه یا Registrar) اطلاعیه «سیاست‌های جدید محدودیت» منتشر کرده است که باعث ایجاد ابهام

اطلاع رسانی ضعیف Resello در مورد تاریخ انقضای دامنه های بی...

به استحضار کاربران عزیزی که دامنه های انها در رجیستر Resello ثبت و یا به این رجیستر منتقل شده است