ابتدا از شما متشکریم که به ما فرصت ارائه خدماتمان را دادید…

سنجش رضایتمندی مشتریان به صورت حضوری، تلفنی، مجازی و در تمامی درگاهای ارتباطی ویونا هاست به صورت مستمر انجام می‌گیرد. تحلیل تمامی نظرات ارائه شده از جانب شما، موجبات حصول اطمینان گروه ویونا از حسن عملکرد در تمامی زمینه‌های فعالیت را به همراه دارد.

استفاده از نظرات ارائه شده همواره ویونا هاست را در ایجاد تغییرات مثبت و رشد، پویا نگاه خواهد داشت.

با سپاس فراوان