ابتدا از شما متشکریم که به ما فرصت ارائه خدماتمان را دادید…

سنجش رضایتمندی مشتریان به صورت حضوری، تلفنی، مجازی و در تمامی درگاهای ارتباطی گروه ویونا به صورت مستمر انجام می‌گیرد. تحلیل تمامی نظرات ارائه شده از جانب شما، موجبات حصول اطمینان گروه ویونا از حسن عملکرد در تمامی زمینه‌های فعالیت را به همراه دارد.

استفاده از نظرات ارائه شده همواره گروه ویونا را در ایجاد تغییرات مثبت و رشد، پویا نگاه خواهد داشت.

با سپاس فراوان