بروزرسانی php سرور به نسخه ۷.۴

در گذشته به طور کامل در مورد php و نسخه‌های موجود و قابل ارایه در سرورهای میزبانی اشتراکی پرداختیم (مشاهده

php 5.6 مرد!

در حالی که دنیا در حال آماده شدن و تدارک برای سال نو میلادی بود، ناگهان خبری منتشر شد. خبر